HoogbegaafdheidsAdvies- en Begeleidingsbureau ‘Eigen vleugels’ kan u van dienst zijn als u vragen hebt met betrekking tot een individuele leerling, van wie u vermoedt of weet dat hij of zij begaafd of hoogbegaafd is.

Uw vragen kunnen betrekking hebben op:

 • de werkhouding van de leerling. Het kind geeft blijk van een goede intelligentie, maar:
  • komt niet tot werken doordat het voortdurend afgeleid is en zich niet kan concentreren;
  • gaat niet aan het werk na de instructie, alsof het niet begrijpt wat het moet doen;
  • is weinig gemotiveerd en gooit er met de pet naar;
  • lijkt faalangstig en vraagt veel bevestiging of klapt dicht;
  • heeft het werk zelden binnen de afgesproken tijd af;
  • scoort op de meeste toetsen niet hoger dan gemiddeld.
 • het gedrag van de leerling. Het kind
  • is tegendraads, heeft altijd een weerwoord of vaak een grote mond tegen de leerkracht;
  • is uitdagend naar andere kinderen en voortdurend betrokken bij conflicten;
  • klaagt (thuis) vaak dat het zich verveelt, maar laat in zijn resultaten niet zien dat hij meer aankan.
 • de geschikte aanpak, bijvoorbeeld met betrekking tot
  • het ontwikkelen van goede leerstrategieën;
  • maatregelen als versnellen of verrijken;
 • een intelligentieonderzoek, om vast te stellen of er werkelijk sprake is van (hoog)begaafdheid en/of meer zicht te krijgen op sterke en zwakkere kanten in de informatieverwerking van het kind.

In al deze gevallen kunt u telefonisch contact opnemen met ‘Eigen vleugels’ om aanmeldingsformulieren voor de school en voor de ouders aan te vragen. Na ontvangst van de ingevulde formulieren nemen wij contact met u op om uw wensen en onze mogelijkheden te bespreken.
Indien gewenst sturen wij u vervolgens een offerte. Als u akkoord gaat met de offerte, worden de afspraken gepland.