Goos Griffioen

Goos Griffioen studeerde Pedagogiek aan de Rijksuniversiteit in Groningen, met Onderwijskunde als afstudeerrichting.

Daarna werd zij onderwijsadviseur bij de LPC Schoolbegeleidingsdienst Centraal Nederland. Gedurende 25 jaar adviseerde ze scholen en ouders over kinderen met leer- en gedragsproblemen. In die tijd ontstond haar speciale belangstelling voor hoogbegaafdheid. Ze ontwikkelde verrijkingsmateriaal en schreef samen met enkele collega’s een boekje voor ouders. Ook gaf ze workshops en cursussen aan leerkrachten en interne begeleiders en ondersteunde ze schoolteams in het opzetten van beleid op het gebied van hoogbegaafdheid.

Sinds 2007 heeft Goos Griffioen haar eigen praktijk als kinder- en jeugdpsycholoog.

Haar ervaring met hoogbegaafde kinderen en jongeren deelt zij met collega’s in een landelijke intervisiegroep van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek van de Radbouduniversiteit in Nijmegen en de Psychologische Adviespraktijk Begaafden Utrecht, verbonden aan de Universiteit van Utrecht.

 

Registraties:
  • Doctoraal Pedagogische Wetenschappen, richting Onderwijskunde
  • GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd)
  • Psycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog